Business Definition van Abell

Uitleg: Business Definition van Abell

Business Definition Abell

“What business are we in?”  is de vraag die Derek Abell behandelt in zijn boek Defining the Business. Om het antwoord op deze vraag te visualiseren ontwikkelde hij de Business Definition. Deze wordt ook wel het PMT-model van Abell genoemd. In de laatstgenoemde benoeming schuilt tevens een ezelsbruggetje voor de drie assen die dit model vormen: probleemoplossende functie, marktdimensie en technologie-dimensie. Simpel gezegd: wie, wat en hoe? Op de assen worden alle mogelijke antwoorden hierop ingevuld. Door daarna de dekking van de eigen organisatie in het model te omlijnen ontstaat er een doos. Deze doos geeft in één oogomslag het businessdomein of de business scope weer.

Probleemoplossende functie

Op de P-as wordt alle vraag uitgeschreven. Alle behoeften van de afnemers staan op deze as. Het gaat hier dus om de behoeften die de organisatie reeds kan vervullen, alsmede om alle overige gerelateerde behoeften van de huidige en potentiële afnemers. Wat wil de afnemer? Dat is de vraag waarop antwoord wordt gegeven op deze as.

Marktdimensie

De naam van de as laat weinig ruimte voor discussie, op de M-as staan de klantgroepen van de organisatie. Wederom gaat het hier om de reeds bediende segmenten en om de segmenten die nog niet bediend worden. Wie zijn onze (mogelijke) afnemers?

Technologie-dimensie

De noemer technologie kan leiden tot verwarring. Het gaat hier niet om de technologie in de zin van internet, 3d-printing of iets dergelijks, het gaat om de wijze waarop een behoefte wordt vervuld. Op de T-as staan de antwoorden op de vraag: Hoe worden de afnemersbehoeften voorzien?

De Business Definition geeft met behulp van deze dimensies een beeld van de huidige marktdekking en de mogelijke marktdekking. De Business Definition is uitermate geschikt om aan te tonen waar nieuwe mogelijkheden liggen.

Relevante links: business definition van Abell

Boek: Strategische en operationele marketingplanning, Gerbrand Rustenburg, T. de Gouw, A.W. de Geus [externe link]

Boek: Defining the Business, Derek Abell [externe link]

Terug naar boven Overzicht marketingmodellen