Adoptiecurve door Rogers

Uitleg: Adoptiecurve door Rogers

Adoptiecurve van Rogers met de vijf delen: innovators, early adopters, early majority, late majority en laggards.

De adoptiecurve van Rogers deelt consumenten in, in een aantal zogenaamde adoptiecategorieën. Deze categorieën maken een onderscheid op basis van de snelheid waarmee consument een product adopteren. Dit wordt ook wel de adoptie-snelheid genoemd. Aan de indeling in categorieën gaat een stuk theorie over de productadoptie aan vooraf. Allereerst het begrip adoptie in deze context: de acceptatie van een (voor hen nieuw) product bevestigen door middel van aankoop. Met andere woorden, de consument kan het voor zichzelf verantwoorden het product aan te schaffen. De adoptie is de laatste stap in het adoptieproces. Dit adoptieproces bestaat uit vijf stappen die een trend met het AIDA-model vertonen: bewustwording (attention), interesse (interest), overweging (desire), probeer-aankoop (action) en tot slot adoptie (het begin van de herhalingsaankoop). Het is een proces dat iedereen zich ongetwijfeld kan bedenken. Niet elke consument doorloopt dit proces met dezelfde snelheid. Rogers noemt in zijn boek Diffusion of Innovations vijf verschillende adoptiecategorieën die samen deze adoptiecurve maken.

Innovators

Slechts 2,5% van de consumenten behoort tot deze groep. Deze hipsters  innovators (innovatoren) hebben de hoogste adoptiesnelheid en zijn het meest bereid om nieuwe producten aan te schaffen voordat ze algemeen geaccepteerd (“before they were cool”) zijn. Deze groep trendsetters is cruciaal bij het starten van, je raadt het al, een trend.

Early adopters

De early adopters (vroege kopers) zijn er snel bij, maar net niet de eerste om een nieuw product, dienst of idee te omarmen. Deze groep is zeer trendgevoelig en houdt de laatste trends scherp in de gaten. In tegenstelling tot de innovators zijn het trendvolgers en geen trendsetters. Early innovators zijn goed voor 13,5%  van de afnemers in de adoptiecurve.

Early majority

Na de innovators en de early adopters komt groep early majority (vroege meerderheid). Deze groep doet minder groot pionierswerk dan de twee voorgaande groepen, maar de adoptiesnelheid ligt nog steeds relatief hoog. Met 34% is het de één van de twee grootste groepen binnen de adoptiecurve. Het bereiken van deze fase is voor het bedrijf achter het product of de dienst een heugelijk moment. In de meeste gevallen is dit het moment waar de geldkraan voorzichtig begint te stromen in plaats van druppelen.

Late majority

In navolging van de early majority bevindt zich de late majority (late meerderheid). Net als de early majority is deze groep goed voor 34% van de consumenten. De op een na laatste groep is niet zo trendgevoelig en volgzaam. Het duurt daarom langer voordat een product volledig geadopteerd wordt.

Laggards

In de staart van de curve bevinden zich de laggards. Deze groep is zeer terughoudend en zal pas als laatste (na een intense groepsdruk) zwichten en overgaan tot acceptatie van een product, dienst of idee. 16% Van de consumenten valt binnen deze groep.

Ondanks het feit dat de groepen in de curve optellen tot 100% (2,5 + 13,5 + 34 + 34 + 16) betekent dit natuurlijk niet dat iedereen het product zal adopteren. Er zullen altijd consumenten blijven voor wie het product oninteressant is, simpelweg zeer conservatief zijn of volkomen gelukkig met hun huidige oplossing. De adoptiecurve neemt alleen daadwerkelijke afnemers in beschouwing.

Relevante links: adoptiecurve van Rogers

Boek: Diffusion of Innovations, Everette Rogers [externe link]

 

Terug naar boven Overzicht marketingmodellen